rozwój kompetencji miękkich

Pragniemy lepszych stanowisk, więcej pieniędzy na koncie i prestiżu. Wychodząc ze szkoły, kończąc studia zaczynamy zderzać się z rzeczywistością i szukamy. Szukamy tego co najlepiej określi nasze ja i w czym najlepiej się odnajdujemy. W pracy niezawodne okazują się nasze umiejętności oraz to czy potrafimy sami dbać o rozwój kompetencji miękkich. Niezwykle pomocna staje się dostępna dla nas wiedza, którą oferują nam inni.

Jak do tej wiedzy dotrzeć? Jakie informacje okażą się najbardziej przydatne i pomocne? Ten tekst poświęcony został rozwojowi kompetencji miękkich, który jest niebywale istotny i bardzo przydatny choćby w komunikacji interpersonalnej.

Co to są kompetencje miękkie?

Wyróżniamy dwa rodzaje kompetencji: miękkie i twarde. My skupimy się na miękkich, dlatego w skrócie przedstawię wam czym są kompetencje twarde. Są to kompetencje podstawowe, które są wymagane przez pracodawców od swoich przyszłych pracowników. Na przykład znajomość języków obcych, zdolność programowania czy umiejętność obsługi różnych maszyn, itd.

Kompetencje miękkie natomiast odnoszą się nie do tego co zostało przez nas nabyte w drodze nauki i kursu. Do umiejętności wrodzonych oraz nabytych podczas obserwacji. Można się ich również nauczyć. Ten rodzaj kompetencji odnosi się do naszych zdolności psychofizycznych i interpersonalnych. Są to: umiejętność słuchania, konstruowanie odpowiednich zdań/wypowiedzi, szybkie nawiązywanie relacji, autoprezentacja, kreatywność, umiejętne zarządzanie własnych czasem, innowacyjność, zdolność radzenia sobie ze stresem. Przykładów cech kompetencji miękkich jest oczywiście znacznie więcej. Przytoczone zostały te najbardziej istotne. Wiemy więc już, że ten rodzaj kompetencji odnosi się do naszej osobowości i naszych zdolności społecznych. To nic innego jak samorozwój, czyli coś co nabywamy samoistnie (wrodzona umiejętność) lub niesamoistnie (nabyta w drodze nauki). Przydatne w tym okażą się odpowiednie książki.

Najlepsze książki o rozwoju kompetencji miękkich

  1. „Mózg. Rozwiń swój potencjał” Sylwester kowalski

Masz problemy z pamięcią i koncentracją? To idealna książka dla ciebie. Pozwoli ci popracować  nad sobą i dzięki temu zwiększy umiejętność przyswajania nowych umiejętności. Będzie niezwykle przydatna dla tych co chcą w najbliższym czasie przyswoić wiele informacji.

  1. „7 nawyków skutecznego działania” Stephen R.Covey

Bestseller. Autor między innymi  przedstawia jak umiejętnie zapanować nad twórczym myśleniem, organizacją czasu i przede wszystkim działaniem. Działaniem, który dla naszego rozwoju jest niezwykle istotny.

rozwój kompetencji miękkich

  1. „Success and Change” Mateusz Grzesiak

Czym jest sukces i jak do niego dojść – to główne przesłanie dzieła. Dowiedzieć się możecie różnych tajników oraz poznacie klucz tego jak zapanować nad sukcesem. Wszystko to dzięki czemu osiągniecie w życiu upragniony cel.

  1. „Jak być prawdziwym przywódcą i w pełni człowiekiem” Dale Carnegie

Świetna książka dla tych którzy prowadzą własny biznes. Pokaże wam jak umiejętnie zarządzać zespołem i zwalczać różne ograniczenia wśród pracowników.

  1. „Wykreuj swoja przyszłość” Brian Tracy

Książka między innymi pokaże wam metody samokontroli. Dodatkowo poznacie różne czynniki i strategie prawdziwego sukcesu – to jak do niego dojść i co dla nas samych jest najważniejsze.

rozwój kompetencji miękkich

  1. „Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” Michał Pasterski

Genialna książka, dzięki której dowiecie się jak zapanować nad swoim umysłem, by czerpać z niego to co najlepsze (samowsparcie oraz uwolnienie od samodestrukcjuncyh myśli). Może okazać się niezwykle istotna dla tych, którzy potrzebują wewnętrznej motywacji w prowadzeniu własnego biznesu.

Jeśli chcesz założyć własny biznes lub zwiększyć wydajność ucząc się nowych umiejętności, to ta lista książek jest dla ciebie. Kolejność nie jest przypadkowa. Miłej lektury i sukcesów w pracy.

Autor: Agata Litwin

Komentarze