prawa w pracy kobiet w ciąży

Jeśli jesteś w ciąży, a pracujesz na etacie? To masz szczególne prawa w pracy, które gwarantuje Ci kodeks pracy. Poznaj je koniecznie!

 

Nawet w dzisiejszych, bardzo nowoczesnych czasach, często decyzja o posiadaniu dziecka odsuwana jest przez kobiety na bliżej nieokreśloną porę. Stawiają na rozwój i karierę zawodową, aby zapewnić przyszłemu dziecku jak najlepszy start w życie. Chcą się realizować, nierzadko kosztem założenia rodziny. W dalszym ciągu wierzą, że uda im się pogodzić obowiązki rewelacyjnego pracownika, perfekcyjnej pani domu oraz, co najważniejsze, wspaniałej matki. Każda z tych ról ma swoje mankamenty, ale Kobiety XXI wieku nie chcą z żadnej z nich zrezygnować. W pewnym momencie rodzi się w nich bunt niesprawiedliwości – dlaczego oto ja mam rezygnować z czegoś na rzecz czegoś innego? Dlaczego to ja muszę poświęcić karierę, aby być w ciąży? Boją się ponadto o swoją przyszłość, nie wiedząc tak naprawdę jakie mają prawa związane z posiadaniem dziecka. Prawa, które dotyczą nie tylko kobiet w ciąży czy matek karmiących, ale i tych wszystkich kobiet, które mają starsze dzieci.

Prawa w pracy

Jesteś w ciąży i nie wiesz co dalej z Twoją pracą? Nie martw się o to. Teraz najważniejsze jest abyś miała świadomość, że masz swoje prawa w pracy przyznane Tobie – kobiecie w ciąży przez ustawodawcę.

Kobieta ciężarna nie może mieć wypowiedzianej umowy o pracę. Wyjątkiem od tej reguły jest wypowiedzenie umowy z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne), jednak tylko w przypadku, gdy zakładowa organizacja związkowa wyrazi na to zgodę. Kolejny wyjątek dotyczący możliwość rozwiązania umowy przez pracodawcę to upadłość pracodawcy a więc likwidacja zakładu pracy. Pracodawca musi jednak uzgodnić termin rozwiązania umowy z zakładową organizacją związkową. Sytuacja zakazu zwolnienia z pracy nie dotyczy niestety umowy na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca.

Jeżeli kobieta w ciąży posiada umowę o pracę na czas określony albo okres próbny powyżej 1 miesiąca, umowa taka ulega przedłużeniu do momentu porodu, jednak tylko wówczas, gdy kończyłaby się po ukończeniu 3 miesiąca ciąży. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kobieta ciężarna posiada umowę na czas określony na zastępstwo – nie stosuje się wówczas zasady przedłużenia umowy do czasu porodu, a jedynie do zakończenia zastępstwa.

pregoreksja

Nadgodziny, delegacje, praca zmianowa

Ważnym jest fakt, iż kobieta w ciąży nie może pracować ani w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej. Gdy pracodawca zatrudnia kobietę w ciąży tylko w porze nocnej, jest on zobowiązany do przeniesienia kobiety ciężarnej do innej pracy, przypadającej w porze dziennej. Co istotne, jeżeli wynagrodzenie na nowym stanowisku różni się od wynagrodzenia przyznawanego dotychczas, pracodawca zobowiązany jest w takiej sytuacji do wypłacania dodatku wyrównawczego. W sytuacji gdy pracodawca nie może zapewnić innych godzin pracy ma obowiązek zwolnić kobietę z wykonywanych przez nią obowiązków, jednak z zachowaniem przez nią prawa do wynagrodzenia.

Kobiety w ciąży nie można delegować poza stałe miejsce pracy bez jej zgody. Dodatkowo nie można, także bez jej zgody, zatrudniać jej w systemie przerywanego czasu pracy.

Praca fizyczna i choroby

Kobieta ciężarna nie może również wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych, które mogą mieć wpływ na zdrowie jej oraz jej dziecka. W takiej sytuacji na pracodawcy ciąży obowiązek przeniesienia jej do innej pracy bądź na inne stanowisko, a w przypadku gdyby powodowało to obniżenie wynagrodzenia, ma on również obowiązek wypłacać dodatek wyrównawczy. Jeżeli nie ma możliwości powierzenia kobiecie w ciąży innej pracy bądź przeniesienia jej na inne stanowisko, pracodawca obowiązany jest zwolnić kobietę z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem przez nią prawa do wynagrodzenia.

Kobieta w czasie ciąży zachowuje swoje wynagrodzenie w 100% wysokości, nawet w przypadku, gdy znajduje się na zwolnieniu lekarskim z tytułu ciąży.

Mimo, że decyzja o dziecku jest decyzją bardzo trudną do podjęcia przez współczesne kobiety, warto znać swoje prawa, aby móc z nich skorzystać w każdej chwili. W przypadku łamania praw kobiety w ciąży przez pracodawcę, kobieta może odmówić wykonywania obowiązków służbowych oraz zgłosić naruszanie jej praw do Państwowej Inspekcji Pracy.

 

AUTOR: Tomasz Wolszlegier – radca prawny prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Bydgoszczy. Zawodowo zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego.

Witaj na moim blogu

Komentarze