Dziecko i wychowanie. Pamiętaj o tych trzech sprawach

Wychowujesz dziecko i możesz mieć czasem poczucie, że stawiając mu wyzwania i ograniczenia zaburzasz jego naturalny proces kształtowania osobowości.

Jednak wychowanie jest zamierzonym działaniem, jakie podejmujemy w relacji z dzieckiem.

Ma służyć wspieraniu jego rozwoju, możliwości, nauczyć funkcjonowania w społeczeństwie. Wychowując swoje dzieci, chcemy przekazać im ważne dla nas wartości, zasady moralne. Uczymy je radzenia sobie z trudnościami, emocjami. Wpajamy dziecku przekonania, które naszym zdaniem, z najlepszą intencją będą mu służyły w życiu.

Rodzice chcą dla swoich dzieci jak najlepiej, w tym celu nakłaniają ich do pewnych zachowań, promują jedne i starają się zniechęcić czy wręcz zabraniają innych. Jest to celowe wywieranie wpływu na dziecko w celu osiągnięcia zamierzonego efektu wychowawczego.

Pamiętajmy przy tym, że wychowanie to proces, który trwa w czasie. Czasami efekty naszych dzisiejszych przedsięwzięć wychowawczych będą widoczne za jakiś czas. Dziecko musi do nich dojrzeć, dorosnąć. W pewnym momencie konsekwentnie wdrażane i promowane przez rodziców zaczną działać. Obiecuję!

I żeby to osiągnąć, kiedy wychowujesz dziecko, oprzyj się na 3 głównych filarach.

Po pierwsze: Bądź konsekwentnym rodzicem

Konsekwencja jest podstawa wychowania, na niej budujemy rodzicielski autorytet, ale i poczucie bezpieczeństwa dzieci. Jeśli dziecko wie, że rodzic spełni to, co powiedział, daje to poczucie bezpieczeństwa, rodzi zaufanie do rodzica. Jeśli nawet dziecko ma doświadczyć w sposób nieprzyjemny konsekwencji swojego postępowania, a wie, że jej nie uniknie i zastanowi się, czy następnym razem „opłaca” mu się nieposłuszeństwo. Jeśli powiesz dziecku, co się stanie jak nie wykonana twojej prośby i faktycznie tak się stanie, zyskujesz w oczach swojej pociechy wiarygodność i będzie się liczyło z twoim słowem. A nawet jak co jakiś czas będzie sprawdzało, czy dalej jesteś konsekwentny – to fakt, że jesteś, przysporzy ci dodatkowych punktów wychowawczych!

Po drugie: Dostrzegaj w swoim dziecku dobro

Dostrzeganie w dziecku dobra, dobrych zachowań i wiary (którą zarażamy dziecko), że osiągnie w życiu sukces to chyba najważniejszy wychowawczy filar. Mówienie o tym dziecku, dziękowanie dziecku za to, co zrobiło dobrze, dostrzeganie sukcesów, chwalenie… Zawsze jednak adekwatne do sytuacji, nic na wyrost.

Dziecko i wychowanie

Po trzecie: Oddzielaj zachowania dziecka od niego samego

Rodzicu, posiądź umiejętność oddzielenia osoby od jej zachowania. Niech w waszym domu króluje hasło: wszystkie dzieci są grzeczne, tylko czasem się źle zachowują!

Oddzielenie zachowania danego dziecka od jego postępowania, zachowania, uczynków jest kluczowe w budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci. Uświadomienie tego, zmienia od razu język, jakim do dziecka mówimy: nie „jesteś bałaganiarzem” – co jest utożsamieniem osoby z jej zachowaniem, ale „zrobiłeś bałagan, posprzątaj, proszę”.

W całym procesie wychowawczym ważny jest też jeszcze jeden aspekt:

Sekret związany z byciem super rodzicem

To umiejętność rodziców do zadbania o siebie, swoje potrzeby, swoje emocje.

Żeby być dobrym, twórczym, wspierającym rodzicem trzeba lubić siebie!

Wspierając dziecko w rozwoju, pokazujemy mu, że sami też się liczymy. Uczymy w ten sposób dziecko na własnym przykładzie dbania o siebie. Mamy wtedy siłę i większą motywację do spędzania czasu z dzieckiem w sposób twórczy, kreatywny, pełen zadowolenia dla obu stron. I przy okazji uczmy też lubienia siebie swoje dzieci.

Komentarze