17 praw rodziców

Prawa rodziców? A cóż to za nowość!

Dużo mówi się i pisze o prawach dzieci. A czy wiesz, że rodzice również mają swoje?

Czy wiesz, że masz swoje prawa?

Mnóstwo, naprawdę mnóstwo razy słyszałam o tym, że dzieci mają swoje prawa. To taki oczywisty fakt. Wielu rodziców, bardzo przejętych tym faktem, stara się robić wiele, żeby ich dziecku niczego nie brakowało, żeby zaspokajać jego potrzeby życiowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne… Dzieci stają się centrum świata ich rodziców i dziadków. Przekonanie, poniekąd słuszne, że dzieci w okresie dorastania mają swoje potrzeby, które powinny zostać zaspokojone, żeby wyrośli z nich szczęśliwi, poukładani, pewni siebie dorośli. Wzrasta świadomość wśród rodziców, że dzieciom, nawet tym małym, należy się szacunek. Że ich emocje czy lęki nie są śmieszne i nic nieznaczące tylko najzwyczajniej w świecie ważne. Jesteśmy otoczeni reklamami kreatywnych, rozwijających dzieci zabawek, bombardowani informacjami o konieczności zadbania o każdy obszar rozwojowy dziecka. Edukowani, że jako rodzice mamy niezwykle ważną do spełnienia misję wychowawczą, a dzieci mają swoje prawa, które my, dorośli winniśmy szanować. I ja się z tym zasadniczo zgadzam…

Czasem tylko rodzice zapominają, że poza prawami dzieci mają również obowiązki!

Bo na życie składają się rzeczy, które lubimy robić i takie, których nie musimy lubić, ale robimy. I trzeba tego nauczyć także przyszłe pokolenie. To wiedza i umiejętność, dzięki której nie wychowamy frustratów przekonanych o swojej wyjątkowości. Wychowamy ludzi silnych, pokonujących własne lenistwo, świadomych pewnych ograniczeń i szukających rozwiązań. Dzieci muszą mieć również poza prawami, obowiązki. Tak jak dorośli.

I teraz tak trochę przewrotnie mam pytanie do rodziców, przejętych realizacją praw swoich dzieci (i być może zapominających o obowiązkach):

Czy wiecie, że wy też macie prawa?

I jako rodzice macie prawo z tych praw korzystać? To nawet konieczne, żeby zachować zdrowy rozsądek, mieć czas dla siebie, być świadomym własnych emocji i cieszyć się rodzicielstwem!

prawa rodziców

Prawa rodziców:

prawo do wychowania po swojemu w duchu tolerancji, odpowiedzialności i poszanowania praw dziecka
prawo do okazywania uczuć wobec dziecka
prawo do monitorowania życia dziecka
prawo do posiadania i wyrażania własnego zdania
prawo do wymagania i egzekwowania wymagań
prawo do wyciągania konsekwencji
prawo do wymagania posłuszeństwa
prawo do kontaktów z dzieckiem po rozwodzie rodziców
prawo do wpajania zasad moralnych i współżycia społecznego
prawo do wymagania samodzielności
prawo do kierowania dzieckiem
prawo do wydawania zakazów
prawo do niedoskonałości
prawo do zdrowego egoizmu
prawo do własnego życia
prawo do bycia zmęczonym, zmartwionym, zajętym
prawo do złego samopoczucia

Nie zapominajcie o swoich jako rodzice prawach! Pomogą wam one w relacjach z dziećmi. Korzystajcie z nich, kiedy chcecie mieć autorytet rodzicielski, poukładane domowe zasady i wychowawczą moc! Prawa i obowiązki są równie ważne w codziennym życiu. Nauczmy ich nasze dzieci.

I nie zapominajmy o swoich!

Komentarze